College 6.6 Welke andere instrumenten heeft de overheid?

De overheid kan het gedrag van de burgers proberen te sturen met wettelijke voorschriften (geboden en verboden).

Met name in de bestuurskundige literatuur worden naast algemene wettelijke voorschriften nog de volgende instrumenten onderscheiden waarmee de overheid het gedrag van burgers kan beinvloeden:

  • het afzien van regelgeving en in plaats daarvan het bevorderen van zelfregulering , b.v. cao en andere overeenkomsten tussen belangenorganisaties;
  • het afsluiten van convenanten: publiek-private overeenkomsten waarin de overheid zich verbindt af te zien van belastende regelgeving indien de betrokken maatschappelijke groepering (branche-organisatie, vakbonden) tot zelfregulering komt.
  • het verstrekken van subsidie ter bevordering van gewenst gedrag (b.v. voor het tegen gereduceerde kosten plaatsen van waterzuiverings-installaties)
  • het opleggen van heffingen of belastingen (b.v. per eenheid vervuild afvalwater; of per eenheid te verwerken huisvuil)
  • het inzetten van een vergunningstelsel: een algemeen verbod in combinatie met de mogelijkheid van een individuele vergunning waarin nauwkeurige (beperkende) voorwaarden kunnen worden gesteld.
No comments yet.

Geef een reactie