College 6.1 De maatschappelijke effectiviteit van wetgeving

In de vorige colleges hebben we het recht met name beschouwd in zijn sociale genese: het recht als een instituut dat gevormd en beinvloed wordt door sociale ontwikkelingen en verhoudingen.

De wetgever probeert via het recht ook weer bewust de sociale verhoudingen te beinvloeden en te sturen.

Bij het bestuderen van de effecten van het recht als instrument voor gedragsregulering wordt de sociale werking van het recht benadrukt.

Het recht kan worden gezien als een (gespecialiseerde) vorm van sociale controle: het recht is één van de mechanismen die een samenleving of groep ten dienste staan om het gedrag van de leden te reguleren. en zo gewenste normen te handhaven.

Maar in hoeverre zijn wetten en regelgeving effectief bij het sturen van het gedrag van burgers? Waar moet de overheid op letten om daarmee succes te hebben?
Een klassieke studie in de rechtssociologie naar de maatschappe-lijke effectiviteit van wetgeving is die van de Noorse rechtssocioloog Vilhelm Aubert. In het artikel in de reader gaat Aubert na in hoeverre de Wet op het Huishoudelijk Personeel het door de wetgever beoogde effect heeft gehad.

No comments yet.

Geef een reactie