College 4.1 De sociale context van regelgeving (2)

Stonden vorige week de functies van het recht centraal, deze week kijken we naar maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het recht: hoe wordt het recht beinvloed door sociale veranderingen?

Schuyt bespreekt in dit verband een aantal trends in verschillende rechtsgebieden van het positieve recht die worden beinvloed door maatschappelijke veranderingen.

De trends die Schuyt onderscheidt zijn:

  1. Van orde naar ordening
  2. Van ruilrechtvaardigheid naar verdelende rechtvaardigheid
  3. Toenemende collectivering in het privaatrecht
  4. Van ondergeschiktheid naar gelijkberechtiging van de vrouw en naar lossere gezinsverbanden
  5. Van onderdaan naar burger
  6. Van straf naar resocialisatie

Tenslotte bespreekt Schuyt ook aan aantal ontwikkelingen in de instellingen van het recht, met name de rechterlijke macht, het OM en de advocatuur.

No comments yet.

Geef een reactie