College 3.1 De sociale context van regelgeving – functies, ontwikkelingen en trends (1)

In dit en het volgende college staat het tweerichtingsverkeer tussen recht en samenleving centraal.

  1. Enerzijds beinvloedt het recht het gedrag van de burgers en de sociale verhoudingen. Het gaat dan om de vraag wat desociale werking is van het recht. Welke functies heeft het recht in de samenleving?
  2. Anderzijds wordt het recht weer gevormd door maatschappelijke krachten en ontwikkelingen. Het recht wordt ‘geproduceerd’ door de samenleving. Men spreekt dan van de sociale genese of sociale productie van het recht: hoe wordt de ontwikkeling van het rechtssysteem beinvloed door maatschappelijke ontwikkelingen?

In dit college passeren de functies van het rechtssysteem de revue zoals besproken door Schuyt en Schwitters.

In de volgende colleges staat vooral de sociale genese van het recht centraal: een aantal trends en ontwikkelingen in het rechtssysteem dat verband houdt met maatschappelijke veranderingen.
Schuyt beschrijft dit voor een aantal afzonderlijke rechtsgebieden.

No comments yet.

Geef een reactie