College 1.1 Juridisch en sociologisch denken over recht vergeleken


Schwitters Recht en Samenleving, hfdst.1 t/m par. 1.4
Reader Buiks: Het sociologisch perspectief
Reader Griffiths: Wat is rechtssociologie

De eerste colleges staat het sociologisch perspectief met betrekking tot het recht als maatschappelijk verschijnsel centraal.

Inmiddels is u wel gebleken dat rechten studeren met wetten en regels te maken heeft. De rechtswetenschap is erop gericht om het geldende of positieve recht te beschrijven, te systematiseren en te interpreteren.

Leren van een nieuwe taal
Dit gebeurt door het bestuderen van wetteksten, handboeken, jurisprudentie en annotaties. Daarbij wordt de jurist-in-opleiding geconfronteerd met diverse rechtsbronnen en met een indeling in verschillende rechtsgebieden, met elk weer een eigen begrippenapparaat. Het juridisch onderwijs is er op gericht de studenten de juridische ‘taal’ goed te leren beheersen en ‘het vak’ te leren, zodat zij het recht in de praktijk op verantwoorde wijze kunnen hanteren.

Belangen afwegen
Wie in de rechtspraktijk gaat werken komt er echter al snel achter dat daarin meer gebeurt dan de technische toepassing van regels.

Rechters en advocaten moeten vaak (niet-juridische) maatschappelijke belangen tegen elkaar afwegen. Wetgevingsjuristen worden geconfronteerd met de vraag naar de effectiviteit van nieuwe regelgeving. Bedrijfsjuristen zijn niet alleen gericht op winstmaximalisatie, maar moeten er ook aan bijdragen dat hun bedrijf op een zorgvuldige en maatschappelijk aanvaardbare wijze opereert. Kortom, het recht is geen geïsoleerd verschijnsel, maar is verankerd in de samenleving. Zowel de totstandkoming als de toepassing ervan wordt beïnvloed door maatschappelijke processen van uiteenlopende aard.

Open mind
Daarom is het noodzakelijk dat juristen over de grenzen van hun eigen discipline heen kunnen kijken en open staan voor inzichten uit andere wetenschappen zoals de sociale wetenschappen.

No comments yet.

Geef een reactie