Programma

 

Verwacht wordt dat de studenten de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur vooraf hebben doorgenomen.

 

WEEKPROGRAMMA RECHTSSOCIOLOGIE
2e  SEMESTER 2011-2012docent: Anco R.O. Ringeling  

Week 1:      Rechtssociologie: een terreinverkenning (1)

Website       Zie tekst weekprogramma  op de website

Week 2:     Rechtssociologie: een terreinverkenning (2)

Schwitters:  Recht en Samenleving (R en S) hfdst. 1: par. 1 t/m 4

Bibliotheek  In Griffiths: Griffiths: Wat is rechtssociologie

Week 3:     De sociale context van regelgeving (1)

Schwitters:  R en S hfdst. 1: par. 5 en 6;

Bibliotheek: In Schuyt (Recht en samenleving): Doelstellingen, ontwikkelingen in het recht

Week 4:     De sociale context van regelgeving (2)

Schwitters:  R en S hfdst. 1: par. 5 en 6;

Bibliotheek  Schuyt (Recht en samenleving): Doelstellingen, ontwikkelingen in het recht

Week 5:     Recht en legitimiteit

Schwitters:    R en S hfdst. 2

Bibliotheek:  Croes: Good government, bad politics?

Bibliotheek:  Römer: Kleinschaligheid en kwaliteit van het bestuur

Week 6:      De maatschappelijke effectiviteit van wetgeving

Schwitters:     hfdst. 3

Bibliotheek:    In Griffiths: Aubert; Enkele sociale functies van wetgeving

Bibliotheek:     Recht van onderop: Niemeijer: Wat leren wetsevaluaties over de effecten van wetgeving?

Week 7:     Recht en conflictbeslechting (1)

Schwitters:  hfdst. 4

Bibliotheek: Schuyt (Recht en samenleving): Recht en conflict

Week 8:     Recht en conflictbeslechting (2

Bibliotheek:     In Recht van onderop: Jettinghof; Wanneer en hoe procederen bedrijven?

Bibliotheek:     In Griffiths: Galanter; De duivel schijt altijd op de grote hoop

Week 9:     De rechterlijke macht in beweging

Schwitters    hfdst. 5

Bibliotheek:     Recht van onderop: de Groot van Leeuwen: Staat de autonomie van juridische beroepen op de tocht?

Week 10:    De weg naar het recht: toegankelijkheid

Schwitters :    hfdst. 7

Bibliotheek:     In Griffiths: Galanter; De duivel schijt altijd op de grote hoop

Week 11:     De weg naar het recht: toegankelijkheid

Reader:        Schuyt: Alternatieve juridische hulpverlening

Week 12:

 

Week 13:

 

No comments yet.

Geef een reactie