De sociologie is de wetenschappelijke studie van menselijke samenlevingen en van het menselijk samenleven.

De sociologie is geinteresseerd in alle situaties waarin mensen met elkaar interacteren en hun gedrag op elkaar afstemmen, elkaars gedrag beinvloeden.

In elke menselijke groepering heerst een zekere structuur en ordening: er zijn verschillende posities te onderscheiden met hun rollen en de mensen die interacteren delen bepaalde waarden en gedragsregels of normen.

home1

Op deze website vind je informatie over de colleges rechtssociologie aan de Universiteit van Aruba. Maak gebruik van het menu om de informatie te vinden die je zoekt.

We proberen de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden, maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of verouderde informatie.


Disclaimer
Deze site is een persoonlijk initiatief van de docent en is niet geautoriseerd door de Universiteit van Aruba.

Deze site is specifiek bedoeld voor studenten van de Universiteit van Aruba. We vragen u rekening te houden met het auteursrecht.